Orientační ceník

Cena za zpracování Vašeho účetnictví vychází z množství účetních dokladů a stanovuje se většinou individuálně po dohodě s klientem. Je možné stanovit cenu na základě zaúčtovaných položek v účetním (peněžním) deníku, nebo stanovit smluvně pravidelný měsíční paušál.

Jsme plátci DPH, k níže uvedeným cenám je nutno připočítat 21 % DPH.

Pro neplátce DPH (fyzické osoby, neziskové organizace, atd.) však máme možnost fakturace bez DPH.

Ceník je platný od 1.1.2015.

Vedení daňové evidence (dříve jednoduché účetnictví) od 1.000,- Kč/měsíc
Zpracování ročního daňového přiznání FO paušálem + přehledy pro soc. a zdr. pojišťovnu 2.000,- Kč/rok
Vedení účetnictví od 2.000,- Kč/měsíc.
Zpracování roční účetní závěrky 1/12 roční fakturace
Vedení mzdové agendy od 300,- Kč/1 zaměstnanec/měsíc (včetně zpracování přihlášek a odhlášek, ročního zúčtování, zavedení do systému...)
Ekonomické poradenství 500,- Kč /hodinu (nad rámec běžného účetnictví po dohodě)
Daňové poradenství, odklad, audit Spolupracujeme s daňovými poradci a auditory, cena dle dohody.

© 2010 CONFIDOS JB s.r.o. - vedení účetnictví a daňové evidence, účetní služby, daňová přiznání | Created by Greep IS